Bc. Hana Kocianova

Master's thesis

Ověření metody Behavioral Systems Questionnaire pro českou populaci

Verification of the Czech version of Behavioral System Questionnaire
Abstract:
Cílem této diplomové práce byl převod metody Behavioral Systems Questionnaire (Furman, Wehner, 1999) a její ověření na české populaci. Výzkumu se účastnilo 471 studentů středních škol. Ověření spočívalo ve zjištění reliability a validity jednotlivých škál. Validita byla zjišťována dvěma způsoby. Zaprvé pomocí srovnání výsledků v BSQ s externími validizačními kritérii, jejichž vytvoření bylo dílčím …more
Abstract:
The aim of this diploma paper was translation and verification of the czech version of Behavioral Systems Questionnaire (Furman, Wehner, 1999). The research was conducted with 471 high school students. Verification included examination of reliability and validity of particular scales. The validity was examinated by two procedures. At first we compare the BSQ scores with an external criteria. At second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2008
  • Supervisor: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií