Bc. Vojtěch Polášek

Diplomová práce

Argon2 security margin for disk encryption passwords

Argon2 security margin for disk encryption passwords
Anotace:
Hesla jsou populární metodou autentizace na poli informačních technologií. Lidé si hesla volí tak, aby se dobře pamatovala. Taková hesla někdy nejsou ideální pro použití v šifrovacím softwaru. Proto existují funkce pro odvození klíče (key derivation functions), které transformují heslo do podoby kryptografického klíče, který je pro takové použití vhodnější. Tato práce se zabývá výše zmíněnými funkcemi …více
Abstract:
Passwords are a popular authentication method in the field of information technology. Passwords were created for humans to be remembered. Sometimes they are not ideal for usage in encryption software. Therefore, there exist key derivation functions, which transform a password into more suitable cryptographic key. This thesis deals with such functions, in particular considering their usage in disk encryption …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Milan Brož, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií