Bc. Radka Hulvová

Master's thesis

Error analysis of texts written by Czech EFL students

Error analysis of texts written by Czech EFL students
Abstract:
Tato magisterská práce se zabývá problematikou jazykové přesnosti a chyb v písemném projevu studentů střední školy. Analyzovaný vzorek tvořilo 36 prací od 18 studentů, jejichž úroveň jazykové kompetence odpovídá úrovni B1 – B2 (SERJ, 2002). Analýza se zabývá chybami v gramatice, lexiku, formě a větné stavbě. Ke kategorizaci využívá upravenou chybovou taxonomii vytvořenou v lovaňském centru pro korpusovou …more
Abstract:
This Master’s thesis is concerned with accuracy and errors in written production of Czech secondary school students. The analyzed sample consists of 36 texts produced by 18 students whose level of language proficiency is at the B1 –B2 level of language competence (CEFR, 2001). The analysis focuses on errors in grammar, lexis, form, and sentence structure, and for the categorization of errors uses an …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Simona Kalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature