Irena Nováková

Bakalářská práce

Krize středního věku

The Midlife Crisis
Anotace:
Téma krize středního věku je u nás téma trochu opomíjené. Moc se o tomto období nehovo-ří, jako by ani neexistovalo. Společnost nastavila zelenou mládí, výkonosti, zdatnosti, flexi-bilitě a nechce si připustit existenci stáří a konečnosti života. Ve společnosti se objevuje až odpor ke stáří, tzv. ageismus. Ve středním věku si člověk začíná uvědomovat stárnutí, cítí ho na svém těle a začíná i vidět …více
Abstract:
The topic of midlife crisis is often neglected. People avoid talking about this stage of life like it didn't even exist. The society prefers the youth, productivity, competence and flexi-bility and does not want to admit the existence of the old age and the limited lifetime. There even appears to be disgust at aging, so-called Ageism. Middle-aged people are be-coming aware of the aging process, they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Irena. Krize středního věku. Brno, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika