Irena Nováková

Bachelor's thesis

Krize středního věku

The Midlife Crisis
Abstract:
Téma krize středního věku je u nás téma trochu opomíjené. Moc se o tomto období nehovo-ří, jako by ani neexistovalo. Společnost nastavila zelenou mládí, výkonosti, zdatnosti, flexi-bilitě a nechce si připustit existenci stáří a konečnosti života. Ve společnosti se objevuje až odpor ke stáří, tzv. ageismus. Ve středním věku si člověk začíná uvědomovat stárnutí, cítí ho na svém těle a začíná i vidět …more
Abstract:
The topic of midlife crisis is often neglected. People avoid talking about this stage of life like it didn't even exist. The society prefers the youth, productivity, competence and flexi-bility and does not want to admit the existence of the old age and the limited lifetime. There even appears to be disgust at aging, so-called Ageism. Middle-aged people are be-coming aware of the aging process, they …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016
Accessible from:: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Nováková, Irena. Krize středního věku. Brno, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy