Mgr. Kateřina Chválová, Ph.D.

Disertační práce

Rozlišení DNA modifikované protinádorově účinnými komplexy platiny proteiny HMB: studie závislosti afinity na sekvenci DNA

Recognition by cellular proteins of DNA modified by antitumor platinum compounds
Anotace:
Cis-diammindichloroplatnatý(II) komplex (cisplatina) představuje jedno z nejčastěji používaných léčiv pro terapii nádorů, zejména nádorů varlat a vaječníků. Za klíčovou pro cytotoxické působení cisplatiny je považována tvorba aduktů cisplatiny na DNA, které mají vliv na celou řadu buněčných funkcí souvisejících s DNA. Četné výzkumy prokázaly, že protinádorová účinnost cisplatiny je zprostředkována …více
Anotace:
í na bazích sousedících se sekvencí GGG.
Abstract:
cis-diamminedichloroplatinum(II) (cisplatin) represents one of the most widely used drugs for the treatment of cancer, especially testicular and ovarian cancer. There is convincing evidence that the cytotoxic properties of cisplatin are a consequence of DNA-adduct formation, which affects DNA-dependent cellular functions. It is generally accepted that the antitumor activity of cisplatin is mediated …více
Abstract:
inks (the 3-terminal GGG group of the telomeric repeat), or a majority of the 1,2-GG cross-link (three other GGG groups of the telomeric sequence). The relative stability of the 1,2-GG and 2,3-GG adducts seems thus to depend on the sequence context surrounding the GGG site.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2006
  • Vedoucí: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Fyzika / Biofyzika

Práce na příbuzné téma