Jana KOROLOVÁ

Bakalářská práce

Lidová architektura v Rabštejně nad Střelou a okolí

Vernacular architecture in Rabštejn nad Střelou and its environs
Anotace:
Rabštejn nad Střelou patří mezi nejmenší městečka ve střední Evropě a jeho historické jádro bylo roku 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu. Tato bakalářská práce se bude v první teoretické části věnovat lidové architektuře tohoto městečka a jejímu začlenění do regionální typologie. Dále pak na historický vývoj lidové stavební kultury této oblasti od středověku do 20. století a historii města …více
Abstract:
Rabštejn nad Střelou is one of the smallest towns in Central Europe and historical center was declared in 1992 as an urban conservation zone.The first part of this bachelor thesis is concerned with town's folk architecture and its integration into the regional typology. Furthermore, it inspects the historical development of folk culture of the construction area from the Middle Ages to the 20th century …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2011
Zveřejnit od: 23. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOROLOVÁ, Jana. Lidová architektura v Rabštejně nad Střelou a okolí. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie