Jakub HINTERHOLZINGER

Bakalářská práce

Městská památková zóna Poběžovice, vývoj zástavby a vyhodnocení stavebního fondu od roku 1999 z hlediska památkové péče

Monumental zone Poběžovice, development and evaluation of buildings since 1999 in terms of heritage preservation
Anotace:
Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit stávající stav stavebního fondu v Městské památkové zóně Poběžovice a jeho vývoj od roku 1999. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části jsem se věnoval popisu lokality a její historie. Druhá část je pak věnována samotnému popisu jednotlivých stavebních objektů, jejich kulturně-historických hodnot a jejich působení v rámci prostředí Městské památkové …více
Abstract:
The main aim of this work is to evaluate contemporary state of the building fund in preservation zone of the town Pobezovice and its development since the year 1999. The bachelor work is divided into two main parts. In the first one there is a description of the locality and its history. The second one is dedicated to the description of the concrete building objects itself, its cultural and historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HINTERHOLZINGER, Jakub. Městská památková zóna Poběžovice, vývoj zástavby a vyhodnocení stavebního fondu od roku 1999 z hlediska památkové péče. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Historie se zaměřením na vzdělávání