Bc. Hana Němcová

Bakalářská práce

Environmentální výchova v praxi: život dětí vyrůstajících v odlehlých venkovských oblastech - "na samotách"

Environmental education in practice: children growing up in remote rural areas - "back in the land"
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá fenoménem „návrat k přírodě“, jehož aktéry jsou jednotlivci nebo rodiny, kteří se rozhodli odejít z města „na samoty“, tzn. do odlehlých venkovských oblastí. Cílem bakalářské práce je popsat fenomén „návratu k přírodě“ v jeho souvislosti s environmentálními postoji a environmentální výchovou, prostřednictvím výzkumu pak popsat faktory ovlivňující přenos environmentálního …více
Abstract:
The thesis focuses on the back-to-the-land phenomenon that engages people or whole families who have decided to “drop” the city life and to live in isolated and remote rural areas. The objective is to describe the back-to-the-land phenomenon in the relation to environmental attitudes and to environmental education. By means of the research the thesis aims to describe factors influencing the transmission …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: Ing. Aleš Máchal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta