Bc. Kateřina Halfarová

Diplomová práce

The Role of Translation in Teaching at Lower Secondary School

The Role of Translation in Teaching at Lower Secondary School
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na roli překladů ve výuce cizího jazyka. Hlavním cílem práce je zjistit, zda využití překladových cvičení v hodinách anglického jazyka žákům napomáhá k pochopení gramatických jevů. Teoretická část popisuje různé výukové metody a přístupy, jejich výhody, nevýhody, roli učitele a jak tyto metody pracují s mateřským jazykem a překladem. Teoretická část se také zabývá názory …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the role of translation in foreign language teaching. The main purpose of the study is to find out whether the usage of translation activities, in English lessons at lower secondary school, helps pupils to acquire the grammatical rules or not. The theoretical part describes different teaching methods and approaches, their advantages and disadvantages, the role of teacher …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Michaela Šamalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta