Mgr. Veronika Belianská

Bachelor's thesis

EÚ a Stredozemný región - kooperácia alebo dominancia?

EU and Mediterranean region - cooperation or domination?
Abstract:
Presented thesis focuses on the analysis of the position of the European Union (EU) as an international actor based on its external development policies in the Mediterranean region, while they are used as the global political instrument. The aim of the paper is to answer the question whether the mutual ties between the EU and the Mediterranean region constitute more the relation of cooperation or domination …viac
Abstract:
Náplňou predkladanej práce je analýza Európskej Únie (EÚ) ako svetového aktéra, na základe externých politík pomoci ako globálneho politického inštrumentu EÚ vo vzťahu ku Stredomoriu. Text sa zameria na zodpovedanie otázky či sú vzájomné väzby medzi EÚ a krajinami Stredomoria viac reláciou kooperácie alebo dominancie zo strany EÚ. Popri tom bude pozornosť kladená na hlavné politiky EÚ v regióne – Euro …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedúci: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Srdjan Prtina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
International Territorial Studies / European Studies