Mgr. Andrej Gardoň

Rigorózní práce

Improving QA Systems with Temporal Reasoning and Multilingual Input

Improving QA Systems with Temporal Reasoning and Multilingual Input
Anotace:
Systémy pre zodpovedanie otázok kladených v prirodzenom jazyku (Question Answering systems, QA systems) predstavujú perspektívny spôsob komunikácie medzi počítačmi a ľuďmi. QA systémy pracujú so vstupom v tvare viet prirodzeného jazyka a výsledok spracovania prezentujú užívateľovi opäť vo forme viet prirodzeného jazyka. Tézy dizertačnej práce popisujú QA systém nazývaný Dolphin založený na Transparentnej …více
Abstract:
Question Answering (QA) systems are an emerging technology aiming at human-like interaction between a computer and a user. They process raw natural language (NL) sentences and provide a user with outputs having the form of natural language sentences. This thesis proposal outlines a QA system (called Dolphin) based on Transparent Intensional Logic (TIL) that provides a computational model of natural …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2013
  • Oponent: prof. RNDr. Marie Duží, CSc., Ing. Július Štuller, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Práce na příbuzné téma