Bc. Kamil PUSTAY

Diplomová práce

Československé legie v učebnicích a odborné literatuře v průběhu posledních sta let

Czechoslovak legion in textbooks and academic literature during the last hundred years
Anotace:
V roce 2018 si Česká republika připomínala sto let od vzniku první Československé republiky, za jejíž nástupnický stát se považuje. V kontextu oslav výročí byly vyzdvihnuty mnohé symboly první republiky jako např. Československé legie a legionáři. K jejich odkazu se politici a celý režim vyjadřovali veskrz pozitivně. Ovšem tento diskurz nebyl v historii vždy stejný. Cílem této magisterské práce je …více
Abstract:
In 2018, the Czech Republic commemorated one hundred years since the establishment of the first Czechoslovak Republic, which is considered to be its antecedent state. In the context of the celebrations many symbols which represented the first Czechoslovak Republic were highlighted like e.g. Czechoslovak Legions and Legionnaires. Politicians and the whole regime were largely positive about their legacy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PUSTAY, Kamil. Československé legie v učebnicích a odborné literatuře v průběhu posledních sta let. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta