Bc. Pavel Mertelík

Diplomová práce

Československé legie v Rusku v zrcadle krásné literatury: od faktů k mýtu a zase zpět

Anotace:
Téma práce je věnováno analýze mýtů a fenoménů v rámci legionářské krásné literatury. Snažíme se přesně vymezit, co samotná legionářská literatura je a jak přesně do ni pronikají dějinné události, které českoslovenští legionáři v Rusku během první světové války a následné ruské občanské války prožívali. Tyto události se někdy ještě před svým nabytím literární podoby stávají mýtem, které zachycuje právě …více
Abstract:
The topic of the thesis is devoted to the analysis of the myths and phenomena within legionary fiction literature. We try to define precisely what the legionary literature itself is and how the historical events that the Czechoslovak Legionnaires in Russia experienced during the First World War and the subsequent Russian civil war are penetrating. These events sometimes become a myth, that is captured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mertelík, Pavel. Československé legie v Rusku v zrcadle krásné literatury: od faktů k mýtu a zase zpět . Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická