Ing. Lukáš TOMAN

Master's thesis

Odepření nároku na odpočet DPH v důsledku účasti na podvodu

Refusing to Allow the Right to Deduct Value Added Tax as a Result of Participating in a Fraud
Abstract:
Diplomová práce poskytuje ucelený pohled na hmotněprávní i procesněprávní rovinu odepření nároku na odpočet DPH v důsledku účasti daňového subjektu na daňovém podvodu. Hmotněprávní část práce je zaměřena na podmínky, které musejí být naplněny pro odepření nároku na odpočet daně. Ryze praktickým výstupem pak je výčet jednání daňových subjektů ze soudních rozhodnutí, kterých by se měl každý subjekt vyvarovat …more
Abstract:
The thesis provides a complex overview of substantive and procedural aspects of refusing the right to deduct VAT as a result of participating of a tax subject in a tax fraud. The substantive part of the thesis is focused on conditions which have to be fulfilled for refusing to allow the right to deduct tax. Purely practical outcome is a list of actions of tax subjects from court decisions which should …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Josef Nocar

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOMAN, Lukáš. Odepření nároku na odpočet DPH v důsledku účasti na podvodu. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/