Bc. Martin Gulač

Bakalářská práce

Použití Drop shippingu v internetovém obchodě s krmivy

Using Drop Shipping E-Commerce in feed shop
Abstract:
Goal of this bachelor thesis is to analyze the current web information systems for animal breeders and to assess the market situation. Based on this evaluation, design own solution of the entire website IS by using dropshipping technologies in the internet store selling animal feed. This technology is described in detail in the framework NETTE. IS User will be able to buy themselves food, but the IS …více
Abstract:
Cílem BP je analyzovat aktuální webové IS pro chovatele zvířat a vyhodnotit situaci na trhu. Na základě tohoto vyhodnocení navrhnout vlastní řešení celého webového IS systému s využitím technologií dropshipping v internetovém obchodě s krmivy pro zvířata. Tuto technologii podrobně popsat využít ji ve frameworku NETTE. Uživatel IS si bude moci sám nakupovat krmiva, ale provozovatel IS je nebude muset …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika