Bc. Michal Medula

Bakalářská práce

Zatraktivnění železniční dopravy na regionálních tratích 276 a 277

Increasing the attractiveness of rail transport on regional lines 276 and 277
Anotace:
Práce se zabývá možnostmi zatraktivnění železniční osobní dopravy na regionálních tratích Suchdol nad Odrou ? Budišov nad Budišovkou a Suchdol nad Odrou ? Fulnek. Jako jedny z možných řešení jsou navrhnuty především modernizace vozového parku, části infrastruktury, podpora turistického ruchu nebo přizpůsobení jízdních řádů pro dojíždění do školských zařízení. Důležitá je také návaznost přestupních …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with possibilities of increasing the attractiveness of rail passenger transport on regional lines Suchdol nad Odrou ? Budišov nad Budišovkou and Suchdol nad Odrou ? Fulnek. As one of the possible solutions are designed primarily vehicle fleet modernization, infrastructure modernization, promotion of tourism or adapting timetables for commuting to school facilities. Also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ivo Hruban, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Medula, Michal. Zatraktivnění železniční dopravy na regionálních tratích 276 a 277. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů