Martina VACKOVÁ

Diplomová práce

Schulwerk Carla Orffa jako jedna z metod elementární hudební výchovy na 1. stupni ZŠ.

Schulwerk of Carl Orff as a method of the elementary music education in primary schools.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na metodu Schulwerku C. Orffa a její uplatnění na prvním stupni základní školy. V první části se věnuji psychologickým výzkumům v oblasti hudební výuky, vzniku Schulwerku a jeho obecným principům. Druhá část obsahuje návrhy práce v hodinách hudební výchovy inspirované Schulwerkem C. Orffa. Jedná se o spojení slova, rytmu, zpěvu, pohybu a doprovodu na Orffovy nástroje.
Abstract:
This diploma thesis deals with C. Orff Schulwerk method and its use in primary education. The first part of the thesis is focused on psychological research in the field of teaching music. The author then presents the origin and general principles of Schulwerk. The second part of the thesis suggests several examples of music lessons inspired by Schulwerk. They are based on close connection of spoken …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VACKOVÁ, Martina. Schulwerk Carla Orffa jako jedna z metod elementární hudební výchovy na 1. stupni ZŠ.. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy