Adéla JURNEČKOVÁ

Bakalářská práce

Hudební výchova a tvořivost

Music education and creativity
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o tvořivosti a hudební tvořivosti z hlediska psychologie osobnosti, hudební psychologie a hudební pedagogiky. Objasňuje některé myšlenky a principy několika hudebně pedagogických osobností z různých historických období a jejich pohled na hudební vzdělávání. Práce dále nastiňuje využití těchto myšlenek v současné pedagogické praxi. Představuje hudební kurz Rodina zpívá …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with creativity and musical creativity in terms of psychology of personality, music psychology and music pedagogy. It clarifies some ideas and principles of several musical pedagogical personalities from different historical periods and their view of music education. The thesis further outlines the use of these ideas in current pedagogical practice. Represents a music course …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JURNEČKOVÁ, Adéla. Hudební výchova a tvořivost. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudba se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

Všechny práce