Bc. Miroslav Micka

Bachelor's thesis

Studium protein-proteinových interakcí v živých buňkách

Analysis of protein-protein interactions in the living cells
Abstract:
Metody pro studium protein-proteinových interakcí v živých buňkách, představené v této bakalářské práci, jsou rozděleny do třech kapitol: Metody založené na biotinylaci proteinů v živých buňkách, Metody založené na síťování proteinů v živých buňkách a Metody založené na fluorescenční detekci protein-proteinových interakcí. Zatímco biotinylační metody a síťování proteinů slouží k rozsáhlejší detekci …more
Abstract:
Methods for an analysis of protein-protein interactions in the living cells, which are presented in this bachelor thesis, are divided into three chapters: Methods based on protein biotinylation in the living cells, Methods based on protein crosslinking in the living cells and Methods based on fluorescent detection of protein-protein interactions. While protein biotinylation and protein crosslinking …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukáš Čajánek, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics