Bc. Michal Mátl

Diplomová práce

Inovační podniky v Kraji Vysočina

Innovative companies in the Vysočina Region
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o problematice výzkumu, vývoje a především inovací v podnicích a jejich významu v dnešní ekonomice jak v obecné rovině, tak se zaměřením na Kraj Vysočina v České republice. Cílem této práce je identifikovat inovační podniky v Kraji Vysočina a analyzovat jejich inovační činnost. Analýza inovační činnosti je zaměřena na zjištění současné situace mezi jednotlivými skupinami …více
Abstract:
This diploma thesis deals with problematic of research, development and especially innovation in companies and their significance in today´s economy both in general way and focused on Vysočina Region in Czech Republic. Aim of this thesis is an identification of innovative companies in Vysočina Region and analyzing their innovative activities. Analysis of innovative activities is aimed on detection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Winklerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta