Bc. Miroslav Potužák

Diplomová práce

Nezaměstnanost a její ekonomické a sociální dopady v konkrétním městě či regionu

Unemployment and economic and social impacts in a particular city or region
Anotace:
Obsahem diplomové práce je analýza v Ústeckém kraji, který vykazuje z dlouhodobého hlediska nejvyšší hodnotu míry nezaměstnanosti v mezikrajovém srovnání. Text práce usiluje o zhodnocení vývoje a charakteristiku nezaměstnanosti v České republice a zároveň v kraji jako celku. Cílem práce je analyzování zaměstnanosti a nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, rozklíčování hospodářských a společenských důsledků …více
Abstract:
The content of the diploma thesis is an analysis in the Usti region, which in the long run shows the highest value of the unemployment rate in the interregional comparison. The text of the thesis seeks to evaluate the development and characteristic of unemployment in the Czech republic and the same time in the region as a whole. The aim of the work is to analyze employment and unemployment in the Usti …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní