Bc. Karolína Bánová

Bachelor's thesis

Fundraising neziskové organizace

Fundraising of NPO
Abstract:
Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na neziskový sektor v České republice, konkrétně na právní formu spolku a občanského sdružení. Popisuje jejich strukturu a vlastnosti. Podrobněji je poté rozebráno financování nestátních neziskových organizací, jaké zdroje mohou neziskové organizace využívat a co tyto zdroje obnáší. Práce též popisuje základní informace o fundraisingu, jeho základní principy …more
Abstract:
The theoretical part of my bachelor thesis is focused on the non-profit sector in the Czech Republic, namely on the legal form of society and civic association. It describes their structure and properties. Afterwards, it provides more detailed financial analysis of NPO, it defines which funds can NPO´s use and what these funds consist of. The thesis also describes the basic information about fundraising …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní