Anna Sáčková

Bachelor's thesis

Druhá kariéra profesionálních tanečníků VUS Ondráš

The Second Career of Professional Dancers from the Ondráš Military Artistic Ensemble
Anotácia:
Bakalářská práce „Druhá kariéra profesionálních tanečníků VUS Ondráš“ objasňuje problematiku taneční kariéry v prostředí jediného souboru v České republice, který zpracovává lidový tanec na profesionální úrovni. Popisuje specifika taneční profese, vývoj možností podpory tanečníků v období ukončení jejich aktivní kariéry v České republice, který vyústil ve vytvoření Nadačního fondu pro taneční kariéru …viac
Abstract:
The Bachelor’s Thesis “The Second Career of Professional Dancers from the Ondráš Military Artistic Ensemble” deals with the dancing career with the only ensemble in the Czech Republic that presents folk dancing on a professional level. The thesis describes specific aspects of the dancing profession and possible ways to support professional dancers, especially when they finish their active careers. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedúci: MgA. Lucie Abou
  • Oponent: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/cqkyd/