Karolína Bělonožníková

Bakalářská práce

Fundraising nestátních neziskových organizací se zaměřením na Nadační fond Veroniky Kašákové

Fundraising of non-governmental non-profit organizations focusing on the Foundation of Veronika Kašáková
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá fundraisingem nestátních neziskových organizací se zaměřením na Nadační fond Veroniky Kašákové. Práce se zaměřuje na zhodnocení úspěšnosti fundraisingu neziskových organizací. V teoretické části je uvedeno vymezení pojmu nestátní nezisková organizace, její stručná historie a právní úprava. Dále se zabývá možnostmi financování neziskových organizací a fundraisingovými …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with fundraising of non-governmental non-profit organizations focusing on the Foundation of Veronika Kašáková. The thesis focuses on the evaluation of non-profit fundraising. The theoretical part defines the definition of non-state non-profit organization, its brief history and legal regulations. It also deals with funding opportunities for non-profit organizations and fundraising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2018
  • Vedoucí: Helena Mitwallyová
  • Oponent: Jan Vláčil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72146