Mgr. Vendula Holčáková

Bakalářská práce

Rozvoj neverbální komunikace pomocí metod dramatické výchovy u dětí se sociálním znevýhodněním

Development of non-verbal communication using drama education methods for underprivileged children
Anotace:
Tato práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V první kapitole teoretické části popisuji téma komunikace, její verbální a neverbální složku, rozdíl mezi těmito složkami, dále pak uvádím jednotlivé složky neverbální komunikace, význam neverbální komunikace ve společenském styku a také charakterizuji pojem komunikace činem. Druhá kapitola vysvětluje pojem dramatická výchova …více
Abstract:
This thesis consists of two parts; the theoretical and the practical. First comes the theoretical. In chapter one I describe communication, its verbal and non-verbal components and the difference between these two. I also present the individual components of non-verbal communication, the meaning of non-verbal communication in social interaction and describe the 'communication by action' concept. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2009
  • Vedoucí: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta