Silvie Kopúnková

Bakalářská práce

Non-verbal Communication across Cultures: Gestures and Facial Expressions in Business Meetings in France and the Czech Republic

Non-verbal Communication across Cultures: Gestures and Facial Expressions in Business Meetings in France and the Czech Republic
Abstract:
This bachelor's thesis is dealing with the research of non-verbal communication of participants of a business meeting between companies from France and from the Czech Republic. The goal of this thesis is to evaluate non-verbal signals of the participants of this business meeting, to present differences in their non-verbal communication and to state recommendations for future communication.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem neverbální komunikace účastníků na obchodním jednání mezi firmami z Francie a z České republiky. Cílem této práce je vyhodnotit neverbální signály všech účastníků tohoto obchodního jednání, odhalit odlišnosti v jejich neverbální komunikaci a navrhnout doporučení pro budoucí komunikaci.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kopúnková, Silvie. Non-verbal Communication across Cultures: Gestures and Facial Expressions in Business Meetings in France and the Czech Republic. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe