Bc. Kateřina Novotná

Bakalářská práce

Preference klientů k direct bankingu

Preferences of Clients for Direct Banking
Anotace:
Doba, kdy klienti mohli být obslouženi pouze u přepážek, je dávno pryč. V dnešní době muselo přijít něco nového, co klientům ušetří jejich čas od čekání ve frontách. To nabízí přímé bankovnictví (direct banking). Direct banking je označení pro neosobní elektronické formy komunikace, např. telefonní bankovnictví. K dalšímu prudkému rozvoji technologií přispěl i přímý marketing (direct marketing), který …více
Abstract:
Die Zeit, wann die Klienten nur am Schalter bedient sein könnten, ist vorbei. In heutiger Zeit musste etwas Neues kommen, etwas was den Klienten ihre Zeit spart. Das bietet das Direct Banking an (DB). DB ist das Kennzeichen für die unpersönlichen, elektronischen Komunikationformen, Z.B. wie das Telefonbanking. Zu dem weiteren heftigen Technologischen Entwicklungen hat auch der Direct Marketing (DM …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Tomšíková
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní