Bc. Jana Malkovská

Bakalářská práce

Integrovaný záchranný systém v ČR

Integrated rescue system in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Integrovaným záchranným systémem v České republice, jehož fungování je pro občany nezbytné. Práce je teoretickopraktického charakteru. Při zpracování práce byly využity metody analýzy, syntézy a metody dotazování. Jádrem teoretické části je rozbor základních pojmů, postavení orgánů veřejné správy a rozbor hlavních a pomocných složek, jejichž činnost je promítnuta i do aplikační …více
Abstract:
The subject of this Bachelor study is Integrated Rescue System of the Czech Republic. Continuous and successful operation of this system is vital to the inhabitants. This subject is, in this Bachelor, dealt with from both theoretical and practical point of view and various analytic, synthetic methods, as well as questionnaires, were used. Breakdown of the general terms, responsibilities of institutes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní