Bc. Vanda Hůlová

Diplomová práce

Vliv pěstování cukrové řepy a výroby cukru na krajinu mikroregionu Hrušovanska

The impact of sugar beet growing and sugar production on the landscape of the microregion of Hrušovanskoo
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o vlivu pěstování cukrové řepy a výroby cukru na krajinu mikroregionu Hrušovanska. Úvodní části práce se zabývají pojmem krajiny a jejím vývojem na území České republiky, dále identifikují vhodné přírodní a socioekonomické podmínky pro pěstování cukrové řepy a popisují historii českého řepařství a cukrovarnictví. Následující kapitola se pak zabývá samotným mikroregionem …více
Abstract:
This thesis deals with the impact of sugar beet growing and sugar production on the landscape of the microregion of Hrušovansko. Introductory parts of the thesis are concerned with the concept of landscape and its development in the Czech Republic. Furthermore, the thesis defines natural and socioeconomic conditions appropriate for the cultivation of sugar beet and describes the history of Czech sugar …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy