Mgr. Lukáš Kohút

Bakalářská práce

Využití nástrojů GIS v hodnocení ekologických rizik

GIS and its application in environmental risk assessment
Anotace:
Metodika hodnocení ekologických rizik (EcoRA) využívá podkladů ve formě map či databází. Zároveň různé nástroje geografických informačních systému (GIS) umožňují pracovat s řadou analytických metod, které jsou vázány na geografické informace, jež jsou důležitou součástí při EcoRa. Tato práce by měla odpovědět na otázku, do jaké míry je možno využít nástrojů GIS pro různé aspekty hodnocení ekologických …více
Abstract:
Methodology of environmental risk assessment (EcoRA) uses background data in form of maps or databases. Various implements of geographic information systems (GIS) allow to work with several analytic methods related to geografic information which are important part of EcoRA. This work should answer the question how far could be used GIS tools for various aspects of environmental risk assessment. Here …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta