Theses 

Cena díla a platební podmínka v režimu FIDIC – Ing. Michal Kámen

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Michal Kámen

Bakalářská práce

Cena díla a platební podmínka v režimu FIDIC

Price and the Payment Term under FIDIC

Anotace: Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou konstrukce ceny díla, stanovení ceny a smluvního zajištění provedení stavebního díla, zejména rozebírám vybraná ustanovení nového občanského zákoníku, smluvních podmínek CONS a P&DB smluvních vzorů FIDIC a právního návodu UNCITRAL. V práci se dále zaměřuji na finanční stránku výstavbového projektu a možnosti využití platebních prostředků a platebních podmínek při zajištění ceny a eliminaci rizik. V závěru práce prezentuji praktické příklady použití jednotlivých smluvních podmínek FIDIC.

Abstract: In this bachelor thesis, I deal with issues of pricing works, determination of the prices and contracting of performed construction works. In particular I analyze selected provisions of the New Civil Code, contract forms CONS and P&DB of contract templates FIDIC and the legal guide UNCITRAL. Next, I also focus on the financial aspects of the construction project and the possibility of the use of the means of payment and payment terms which will ensure the price as well as risk elimination. In conclusion, I present practical instances of the use of particular contract templates FIDIC.

Klíčová slova: FIDIC, CONS, P&, DB, UNCITRAL, nový občanský zákoník, smlouva, platební podmínky, platební prostředky, cena, zajištění ceny.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 04:25, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz