Anna Janková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Možnosti podpory člověka s mentálním postižením v dospívání a dospělosti

Anotace:
Tato absolventská práce se zabývá mentálním postižením a možnostmi podpory v dospívání a dospělosti osob s mentálním postižením. Práce má formu kompilace a jejím cílem je poskytnout přehled možností podpory ze strany rodiny či partnera a dále pak v oblastech vzdělávání a samostatného života. V první části se práce zabývá vymezením mentálního postižení, jeho definicí a různým modelům pohledu na postižení …více
Abstract:
This thesis is focused on learning disabilities and possibilities of support of a mentally disabled person in adolescence and adulthood. The thesis has a form of compilation and the main aim is to provide the summarization of possibilities of support from the family or partner, also in education and in independent life. The first chapter focuses on learning disabilities and its definition. One of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc