Tomáš Vlček

Bachelor's thesis

Rakouská teorie hospodářského cyklu: Vysvětlení vzniku hospodářských krizí

Austrian Business Cycle Theory: The Explanation of Financial Crisis
Abstract:
Tato práce se věnuje objasnění rakouského přístupu k politikám centrálních bank, zejména v souvislosti se změnami ve struktuře výroby a narušováním cenového koordinačního mechanismu. Nejdříve se pokusím objasnit teoretické zákonitosti, jak je formulovali zakladatelé tohoto konceptu, jenž je znám jako teorie hospodářského cyklu, a poté tyto teoretické poznatky konfrontuji s reálnými statistickými údaji …more
Abstract:
This thesis is dedicated to clarification of the Austrian approach to the central bank policies, particularly in relation to production structure changes and disruption of the price coordination mechanism. Firstly, I will try to clarify the theoretical patterns, as formulated by the founders of this concept, which is known as the Business Cycle Theory, and then I confront the theoretical knowledge …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2009
  • Supervisor: Jan Havel
  • Reader: Miroslav Svoboda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/16546