Bc. Iva Kadlčková

Bakalářská práce

Význam paliativní péče a její začlenění do výuky na střední odborné škole

Meaning of paliative care and its inclusion to the teaching at any vocational schools
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma „Význam paliativní péče a její začlenění do výuky na střední odborné škole“ pojednává o citlivém tématu v životě každého jedince. Toto téma nepatří ve společnosti mezi příliš diskutované a také na středních zdravotnických školách se o této problematice mluví jen zřídka. V první části práce je stručně popsána definice paliativní péče. Jsou zde charakterizovány pojmy jako …více
Abstract:
This bachelor thesis about„Meaning of paliative care and its inclusion to the teaching at any vocational schools“ discusses sensitive topic in life of any individual. This topic does not belong to often discussed topics in the society and this issue is very rarely discussed at the secondary medical schools. In the first part, there is a short definition of the paliative care. Then follows characterization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování

Práce na příbuzné téma