Mgr. Hana Staudková, Ph.D.

Doctoral thesis

Digitální technologie jako součást rodinné dynamiky

Digital Technologies as a Part of the Family Dynamics
Abstract:
Disertační práce se věnuje využívání digitálních nástrojů v životě současné rodiny. Teoretická část se opírá o aktuální výzkumy a multiteoretický model zkoumání rodinného systému. Dále se práce zaměřuje na rodičovské mediace, výchovné a komunikační styly v rodině a dává je do souvislosti s teorií mediální výchovy. Cílem empirické části práce je zachytit, jakými způsoby chápou rodiče roli digitálních …more
Abstract:
The dissertation focuses on the use of digital tools in the life of the contemporary family. The theoretical part is based on current research and a multi-theoretical model of family system research. Furthermore, the thesis focuses on parental mediation, nurturing and communication styles in the family and puts them in the context of media education theory. The empirical part of the thesis aims to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 12. 2023
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta