Mgr. Hana Staudková, Ph.D.

Doctoral thesis

Digitální technologie jako součást rodinné dynamiky

Digital Technologies as a Part of the Family Dynamics
Anotácia:
Disertační práce se věnuje využívání digitálních nástrojů v životě současné rodiny. Teoretická část se opírá o aktuální výzkumy a multiteoretický model zkoumání rodinného systému. Dále se práce zaměřuje na rodičovské mediace, výchovné a komunikační styly v rodině a dává je do souvislosti s teorií mediální výchovy. Cílem empirické části práce je zachytit, jakými způsoby chápou rodiče roli digitálních …viac
Abstract:
The dissertation focuses on the use of digital tools in the life of the contemporary family. The theoretical part is based on current research and a multi-theoretical model of family system research. Furthermore, the thesis focuses on parental mediation, nurturing and communication styles in the family and puts them in the context of media education theory. The empirical part of the thesis aims to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 12. 2023
  • Vedúci: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta