Jiří VÁGNER

Bakalářská práce

1. Teoretická část: Mladý režisér na prahu 21. století: Filmový materiál nebo digitální technologie? 2. Praktická část: a) Hraný film, 15 minut, digital - režie b) Hraný videoklip, 3:10 minut, 8mm - režie c) Hraný videoklip, 3:40 minut, digital - režie

1. Theoretical Part: Young director in the Beginning of the 21th Century: Film material or Digital Technology? 2. Practical Part: a) Feature Film, 15 Minutes, 16mm (B&W) X digital (color) - Directing b) Live-action Music Bideo, 3:13 minutes, 8mm - Directing c) Live-action Music Video, 3:40 minutes, Digital - Directing
Anotace:
Tato práce pojednává o přístupu režiséra k volbě média při tvorbě audiovizuálního díla. Analyzuje a srovnává novodobý přístup s klasickým. Praktickým výstupem je pak film s názvem ?Centrum Operam?, který generuje tyto poznatky v tvůrčí rovině.
Abstract:
This work deals with the director's approach to the choice of media in the creation of an audiovisual work. It analyzes and compares the modern approach to the classical one. The practical outcome is the movie called "Centrum operam", which generates this knowledge in the creative plane.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2012
Zveřejnit od: 4. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Binter

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁGNER, Jiří. 1. Teoretická část: Mladý režisér na prahu 21. století: Filmový materiál nebo digitální technologie? 2. Praktická část: a) Hraný film, 15 minut, digital - režie b) Hraný videoklip, 3:10 minut, 8mm - režie c) Hraný videoklip, 3:40 minut, digital - režie. Zlín, 2012. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Režie a scenáristika