Bc. Vít Dostál

Bachelor's thesis

The use of songs in teaching and their contribution to the motivation of students to learn English

The use of songs in teaching and their contribution to the motivation of students to learn English
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím písní ve vyučování a jejich podílem na motivaci žáků a studentů k učení anglického jazyka. Snaží se zjistit, jak často a do jaké míry učitelé druhého stupně základní školy a učitelé středních škol využívají hudbu a s jakým záměrem písně nebo hudební videa žákům pouští (zda jí využívají pouze ke zvýšení míry motivace svých žáků, nebo se skrze ni pokouší učit …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the use of songs in teaching and their contribution to the motivation of pupils and students to learn English. It attempts to find out how often and to what extent lower-secondary and upper-secondary school teachers use music and with what intention they play songs or music videos to the pupils (whether they use it only to increase their students' motivation or if they …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2020
  • Supervisor: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta