Bc. Anna Kalužová

Diplomová práce

Poškození DNA a oxidativní stres jako biomarkery lidské expozice

DNA damage and oxidative stress as a human exposure biomarkers
Anotace:
Moderní civilizace je neustále exponována směsi chemických látek v nejrůznějších sférách života. Některé z těchto látek přispívají k oxidativnímu stresu (OS) skrze tvorbu reaktivních forem, které, pokud nejsou potlačeny tělesnými antioxidanty (AO), způsobují poškození buněčných složek, vedoucí k množství zdravotních komplikací. Pro studium vztahů mezi expozicí a zdravotními riziky může být lidský biomonitoring …více
Abstract:
Modern civilization is constantly exposed to mixture of chemicals in various spheres of life. Some of these substances contribute to oxidative stress (OS) by forming reactive species, which, when not quenched by antioxidant (AO) body systems, cause damage to cellular components, leading to number of adverse health effects. To study relationships between exposure and health risks, human biomonitoring …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Katarína Řiháčková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta