Bc. Tereza Juráková

Diplomová práce

Reakce na poškození DNA u lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk a vliv této reakce na replikační stres a genomovou (ne)stabilitu

DNA demage response in human induced pluripotent stem cells and its effect on replication stress and genome (in)stability
Anotace:
Udržení genomové integrity má zásadní význam pro pluripotentní kmenové buňky a jejich bezpečné použití v regenerativní medicíně. Přestože jsou s pluripotencí spojované posílené mechanizmy opravy DNA, ukazuje se, že lidské indukované pluripotentní kmenové buňky (hiPSCs) jsou zatíženy genomovou nestabilitou. Jednu z hrozeb pro zachování integrity genomu představuje replikační stres, který je asociovaný …více
Abstract:
Genome integrity maintenance plays a crucial role in pluripotent stem cells and their safe use in regenerative medicine. Despite the fact that pluripotency is associated with enhanced DNA repair mechanisms, human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) have been reported to exhibit a certain level of genomic instability. One of the possible threats to genomic integrity is replication stress associated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Šimara, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta