Kateřina Boturová

Bakalářská práce

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v regionu Náměšťsko

Handling of biodegradable waste in the Namest region
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v regionu Náměšťsko. Práce se zabývá obecnou problematikou biologicky rozložitelných odpadů. Jako základ poslouží obecné popisy možných způsobů nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a podrobněji také popis principu a procesu kompostování. Hlavním cílem je tedy charakterizovat vybrané způsoby nakládání s biologicky rozložitelnými …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is manipulating with biologically degradable waste in region of Náměšť nad Oslavou. The thesis deals with general issues of the biologically degradable waste. The basis is formed by universal descriptions of possible ways of treating the biologically degradable waste and in greater detail it focuses on description principles and process of composting. The main goal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
  • Oponent: Pavlína Ondrušová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta