Bc. Pavla Hrabalová

Master's thesis

Statická versus dynamická zraková ostrost

Static versus dynamic visual acuity
Abstract:
Dynamická zraková ostrost (DZO) představuje vidění za dynamických podmínek – tj. pohybuje-li se člověk samotný nebo předměty v jeho okolí. Cílem mé diplomové práce je shrnout metody vyšetření jak dynamické, tak i statické zrakové ostrosti (SZO), porovnat je mezi sebou a poukázat na potřebné anatomické předpoklady a faktory ovlivňující kvalitu obou typů měření. Praktická část je zaměřena na rozdíl ve …more
Abstract:
Dynamic visual acuity (DVA) represents vision under dynamic circumstances – i. e. while the person or the subjects around are moving. My thesis intention is to form the summary of methods in dynamic visual acuity testing, also in static visual acuity testing (SVA), compare them and point out the necessary anatomic assumptions and the factors affecting the quality of both types of measurement. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Simona Bramborová, DiS.
  • Reader: Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Optometry

Theses on a related topic