Bc. Tomáš Vymyslický

Diplomová práce

Vizuální optometrie v praxi

Visual optometry in practice
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou vizuální optometrie v praxi. Dává prostor k diskusi, zda a jakým způsobem lze formou cvičení zlepšit nejen zrakový výkon samotný, ale i jeho koordinaci při různých činnostech. V teoretické oblasti je zpracována problematika vizuální optometrie obecně s vymezením jednotlivých vyšetřovacích postupů. Tyto jsou následně ověřeny ve výzkumné části a popsány v jednotlivých …více
Abstract:
This thesis deals with visual optometry in praxis. It gives space to discuss whether and how exercise can improve not only the form of visual performance itself, but also the coordination of his activities at different. In the theoretical part are treated issues of visual optometry in general with definitions of investigative procedures. These are then verified in the research and described in individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Sylvie Petrová
  • Oponent: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie

Práce na příbuzné téma