Mgr. Hana Kloudová

Diplomová práce

Stagnace ve střední a starší dospělosti v kontextu osobnostních rysů

Stagnation in middle and older adulthood in the context of personality traits
Anotace:
Diplomová práce se zabývá stagnací v kontextu osobnostních rysů v období střední a starší dospělosti. Cílem výzkumu bylo prozkoumat vztahy mezi stagnací a jednotlivými dimenzemi pětifaktorového modelu osobnosti Big Five. Studie dále ověřovala genderové odlišnosti v celkové míře stagnace a také v jejích čtyřech subškálách: stagnace vlastní osobnosti, stagnace ve vztazích, stagnace v práci a stagnace …více
Abstract:
The thesis deals with the stagnation in the context of personality traits during the middle and older adulthood. The aim of the research was to explore the relationship between stagnation and individual dimensions of the five-factor Big Five personality model. The study also examined gender differences in the overall extent of stagnation and also in its four subscales: the stagnation of their own personality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Moravec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta