Mgr. Hana Kloudová

Master's thesis

Stagnace ve střední a starší dospělosti v kontextu osobnostních rysů

Stagnation in middle and older adulthood in the context of personality traits
Abstract:
Diplomová práce se zabývá stagnací v kontextu osobnostních rysů v období střední a starší dospělosti. Cílem výzkumu bylo prozkoumat vztahy mezi stagnací a jednotlivými dimenzemi pětifaktorového modelu osobnosti Big Five. Studie dále ověřovala genderové odlišnosti v celkové míře stagnace a také v jejích čtyřech subškálách: stagnace vlastní osobnosti, stagnace ve vztazích, stagnace v práci a stagnace …more
Abstract:
The thesis deals with the stagnation in the context of personality traits during the middle and older adulthood. The aim of the research was to explore the relationship between stagnation and individual dimensions of the five-factor Big Five personality model. The study also examined gender differences in the overall extent of stagnation and also in its four subscales: the stagnation of their own personality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavel Moravec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta