Linda Alijevová

Diplomová práce

Sociální aspekty jedinců zbavených způsobilosti k právním úkonům

Social Aspects of Incapacitation and Limitation of Legal Capacity
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá jedinci, jejich sociálními aspekty, kteří jsou zbaveni či omezeni ve způsobilosti k právním úkonům. Je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a empirickou.V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, dále je popsán proces zbavení způsobilosti k právním úkonům, funkce opatrovníka, systém sociální péče a zdravotní péče o jedince zbavené způsobilosti k právním úkonům …více
Abstract:
The diploma thesis deals with social aspects of incapacitation or limitation of legal capacity. The paper has been divided into two parts – theoretic and empiric ones. The basic terms and ideas will be defined within the theoretic part: namely the process of incapacitation, the duties of the guardian, the health and social care system attending to citizens freed from legal capacity in Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM526

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: Radek Neděla
  • Oponent: Leona Stašová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv