Bc. Petr Jeřábek

Diplomová práce

Důsledky zbavení způsobilosti k právním úkonům u osob s mentálním postižením

The Consequences of Deprivation of Legal Capacity for People with Mental Disability
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou zbavení způsobilosti k právním úkonům u osob s mentálním postižením a důsledků, které tento status danému jedinci přináší. Teoretická část vychází z odborných publikací. V jednotlivých kapitolách představuji vývoj postojů majoritní společnosti k osobám s mentálním postižením, české i mezinárodní dokumenty upravující práva osob s postižením a samotný institut …více
Abstract:
In my thesis I investigate deprivation of legal capacity at people with mental disability and the consequences arising from this deprivation. The theoretical part is based on scientific publications. In individual chapters I introduce the development of attitudes of society towards the people with mental disability, Czech and international documents dealing with the rights of persons with disability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta