Mgr. Petra Oherová

Bachelor's thesis

Tematický atlas okresu Nový Jičín

Thematic atlas of Nový Jičín district
Anotácia:
Moje bakalářská práce se zabývá tvorbou tematického atlasu okresu Nový Jičín zaměřeného na fyzicko-geografickou sféru. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje popis toho, co to tematická kartografie je, představuji vlastní návrh konceptu samotného atlasu okresu Nový Jičín, popis tvorby map a stručné shrnutí obsahu jednotlivých kapitol, které se v atlase nacházejí. Výsledkem …viac
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to create thematic atlas of Nový Jičín district. The atlas is focused on physical-geographical sphere. Bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical. First of aforementioned part describes terms of cartography, introduces my own design and concept of atlas, map creation and brief summary of atlas chapters. The result of practical part of thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta