Bc. Nikol Křížová

Bakalářská práce

Soubor map obyvatelstva okresu Svitavy

Map Collection of the district population of Svitavy
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zpracováním souboru map a popisem jednotlivých tematických map obsažených v souboru map. Mapy jsou zaměřeny na obyvatelstvo okresu Svitavy. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje stručný úvod o tematické kartografii a popis všeobecných kartografických zásad. Dále je součástí první části vlastní návrh konceptu souboru map obyvatelstva …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with processing of set of maps and description of individual thematic maps included in the set of maps. Maps are focused on the population of Svitavy district. Bachelor thesis consists of theoretical and practical part. Theoretical part includes brief introduction of thematic cartography and a description of general cartography principles. Another piece of the first part is a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy

Práce na příbuzné téma